Rumoer rond populieren

Jankende zagen, brommende machines en krakende takken aan de Beethovensingel. Spectaculair, met als artiesten een effectief samenwerkend team van boomkappers, een grote grijpmachine en een mega grote kraan. De kraan legt dichtbij staande bomen voorzichtig op straat neer, waar de mannen de boom verder in stukken zagen. Terwijl verder weg staande populieren eerst van grote takken worden ontdaan en vervolgens in stamdelen worden neer getakeld.

Vierendertig populieren, reuzen van zo'n dertig meter hoog en een bovengronds gewicht van zeven tot twaalf ton. Thans in gebruik als pallets, of versnipperd en verbrand. Een vertrouwd onderdeel van de woonwijk, sfeer bepalende mastodonten van zestig jaar oud. Kijken naar de opruimactie was ook afscheid nemen. Sommigen bemachtigden een stuk van een boom als aandenken. Anderen zeiden: "Ik heb er nog zulke mooie foto's van liggen". Ook klonk begrip "het werd te gevaarlijk" en "mijn auto had deuken door vallende takken".

[GEZOND] Weliswaar zagen de stuk gezaagde stammen er nog gezond uit. Toch waren de populieren al jaren zorgenkindjes van boombeheerders. In 2009 noemde een beheerder 2018 als vervangingsjaar voor de bomen. Ze kregen bijzondere snoei-aandacht en anderhalf jaar geleden was er een extra 'veteranen-snoei' – afzagen van te dikke takken. Maar bij recente stormen was het een feest van teveel vallende takken, intimiderend grote takken. Aanleiding voor omwonenden om de gemeente tot actie te manen. Desondanks verraste het onlangs aan de singel omvallen van een boom alle experts: "Zoiets zie je bijna nooit met populieren. Er was wel iets met die boom, maar dit was echt een verrassing." Selectief verwijderen van andere 'twijfelgevallen' was geen optie, want dan zouden de overgebleven veteranen de luwte van hun buren missen. Onnodig gevaar bij de eerstvolgende storm.

[TOONBEELD] Hoe zit het met andere populieren? Bijvoorbeeld bij het voormalige Toonbeeld gebouw? Die zijn toch ongeveer even oud? Met de bomenrij bij de J. van Nassaustraat zijn geen problemen geconstateerd. Bovendien, anders dan aan de Beethovensingel, voorzagen beheerders in 2009 nog geen vervangingsjaar en was 'veteranen-snoei' nog onnodig. Toch wil de gemeente er binnenkort minstens vijf laten kappen.

[DESINTERESSE] Buurtbewoner Bärbel Böhling (buurtcomité) is not amused. "Er zou rekening worden gehouden met bestaande bomen. Maar dat gebeurt niet. Dit lijkt op onwetendheid, onkunde of gemeentelijke desinteresse". Wethouder Marcel Steeman (D66): "We hebben daar altijd open over gecommuniceerd en aangegeven wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn."

Wat is er aan de hand? Raadslid Ron de Haan (Vrije Lijst) stelde vragen aan college. Eén van de antwoorden luidde: "Er is inderdaad offerte aangevraagd voor de kap. Voor het project worden vijf bomen gekapt. Op een later moment valt de afweging of alle populieren gekapt gaan worden". Vreemd genoeg had Böhling te horen gekregen, dat er geen offerte was aangevraagd. Waarom moeten die bomen weg? Omdat bij de te bouwen woningen, naast het bouwterrein de kabels de leidingen en het riool de grond in moeten. Dat moet op gemeentelijke grond. Dat het te dichtbij de populieren komt, heeft de gemeente verrast. Al spreekt Steeman liever van "een uitvloeisel van verdere planvorming." Volgens Böhling was die nabijheid tijdens het hele voortraject een te voorzien risico. Böhling: "Er is duidelijk onvoldoende zorg voor de bestaande bomen."

Böhling suggereerde om andere keuzes te overwegen, maar daar werd amper op ingegaan. Niet alleen moeten de bomen weg, maar er moet, zo vernam Böhling 'bij de keuze voor nieuwe bomen ook rekening worden gehouden met het nieuwe leidingstelsel.' Een belangrijke beperking, want een goede groei vereist voldoende ondergrondse ruimte. Kortom: wordt ongetwijfeld vervolgd.