• De panden, waarover scribent Maarten Huijpen rept, in beeld

Eigenlijk van de gekke…….

Of zal het zijn, dat de duizenden handtekeningen die wij toentertijd hebben overhandigd aan de gedeputeerde van het provinciaal bestuur, indruk hebben gemaakt. Ik denk dat het nut en de kosten niet in een redelijke verhouding met elkaar stonden. Maar wat is er eigenlijk wezenlijk veranderd met de situatie toen. Ik zie het niet. Wel zie ik dat er ingrijpende dingen staan te gebeuren waar we met zijn allen spijt van krijgen.

De verkeersonderzoeken die aan het plan ten grondslag liggen kunnen mij niet overtuigen. Moeten wij dan weer in actie komen en de Assendelvers handtekeningen laten zetten tegen dit onzalige plan ? Uiteraard hebben tientallen direct betrokken omwoners van de doorkruising, hun zienswijzen ingediend en gestaafd met zeer valide argumenten.

Het zal duidelijk zijn dat die gaan over geluidshinder, fijnstof en giftige uitlaatgassen.Terwijl de natuur- en horizonvervuiling niet onbenoemd zijn. Maar eigenlijk wordt er een historische fout gemaakt. Want ik ben in de ambtelijke informatie nergens iets tegengekomen over de fysieke invloed die deze ingreep op onze labiele grondstructuur heeft.

Er staan n.l. nogal wat monumentale huizen vlak naast de geplande doorsteek. Ik noem het bewust een doorsteek en geen tunnel omdat er ook geen tunnel komt maar een sleuf met een deksel er op, die maximaal 140 meter lang is. Dus direct achter de erven van onze bebouwing komen de auto's alweer boven de grond.

Terwijl om landschap-redenen er niet veel aan zichtbelemmeringen zal worden gedaan. Heb je het weleens zouter gegeten: nu ineens wel gevoel voor natuurlijke waarden? Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het hier ordinair om de centen gaat. Maar ik dwaal af.

Het gaat om de waardevolle bebouwing vlak naast de onderdoorgang. Onze grond waar wij op leven is net een tompouce en bestaat uit allemaal slappe lagen met af en toe een flintertje stevigheid van een zandlaag. Die bewuste panden zijn een [Pastorie] uit 1800. Een geregistreerd monument. Daar tegenover [het Meestershuis] indertijd behorende bij School-Noord. Deze is de laatste jaren met liefde en gevoel voor authenticiteit gerenoveerd en van een nieuwe fundatie voorzien.

Ten zuiden en vlak naast de doorsteek staat een historische [oude "stolp"] welke door de bouwkundig geschoolde bewoner voor dubbele bewoning geschikt is gemaakt met behoud van de specifieke kenmerken van een stolpboerderij. Ik vraag mij af wat met deze drie gaat gebeuren onder invloed van de bouwkundige ingreep die voor de doorbreking van de Dorpsstraat noodzakelijk wordt.

Er zal ten eerste aan beide zijden van de doorsteek een kering tot de oerlaag gemaakt moeten met damwandprofielen die minimaal een eeuw (eigenlijk altijd) hun functie behouden. Maar wat gebeurd er dan met de grondwatersituatie en stroming en welke invloed heeft dat op deze belendende percelen. Ik ben nog het huis met ["weversend"] dat plaats zal moeten maken voor de doorsteek omdat het midden in het tracé staat. Men doet er nogal gewichtig over op de Zaanse Schans. Mag dit nu hier zomaar gesloopt?

Ik weet dat ik niet volledig ben maar met in mijn achterhoofd dat we pas zijn gestart met de inspraakprocedure en dat eerst de antwoorden op onze zienswijzen komen en daarna doen we het dunnetjes over bij de bezwaren en zo verder, afhankelijk van de repliek, tot de hoogste rechter.

We zullen wel weer suf geluld worden tot we het helemaal zat zijn. Maar toch blijf ik van mening (dit onder kerkentijd schrijvend) dat er onvoldoende onderzocht is of de bestaande noord-zuid verbindingen m.n. Provincialeweg langs Krommenie, Communicatieweg, Genieweg en vooral de weg langs het Noordzeekanaal optimaliseren niet het vermeende verkeersprobleem had kunnen oplossen. Hierbij denk ik dat ook een specifieke inspanning in het Openbaarvervoersysteem bij de oplossing van dit verkeersprobleem had kunnen bijdragen.

Groetend :

Maarten Huijpen Dorpsstraat 692 Assendelft

huijpen@kpnmail.nl